با آلمان صدراعظم آلمان بین الملل آلمان

با: آلمان صدراعظم آلمان بین الملل آلمان کلن تظاهرات آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان

گت بلاگز اخبار پزشکی افسردگی علت بیش از 95 درصد خودکشی‌ها

کارشناس مسئول سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشتی دانشگاه علوم‌پزشکی استان زنجان گفت: بیش از 95 درصد خودکشی‌ها ریشه در افسردگی افراد دارد. 

افسردگی علت بیش از 95 درصد خودکشی‌ها

افسردگی علت بیش از 95 درصد خودکشی ها

عبارات مهم : سلامت

کارشناس مسئول سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: بیش از 95 درصد خودکشی ها ریشه در افسردگی افراد دارد.

«شهره نصر» در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به این که آمار خودکشی در کشور عزیزمان ایران کم تر از آمارهای جهانی هست، گفت: با در نظرگرفتن این که در سال های اخیر این آمار در کشور در حال زیاد کردن بوده و در حدود دو برابر شده است است ولی هم چنان شاخص های خودکشی در کشور از آمارهای جهانی پایین تر است.

افسردگی علت بیش از 95 درصد خودکشی‌ها

وی ادامه داد: در استان نیز این آمار نسبت به میانگین های کشوری در شاخص میانگین اقدام به خودکشی زیاد هستیم، ولی این میزان در شاخص منجر به فوت به میزان قابل توجهی کمتر است.

این مسئول خاطرنشان کرد: بیش از 95 درصد خودکشی ها ریشه در افسردگی افراد دارد و کسانی که پرسشها خلقی و یا افسردگی دارند در خطر زیاد اقدام به خودکشی قرار دارند.

کارشناس مسئول سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشتی دانشگاه علوم‌پزشکی استان زنجان گفت: بیش از 95 درصد خودکشی‌ها ریشه در افسردگی افراد دارد. 

کارشناس مسئول سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان با اشاره به این که آگاهی یافتن در خصوص افسردگی خطر اقدام به خودکشی را تا میزان زیادی کم کردن می دهد، افزود: باید مردم را نسبت به افسردگی حساس تر کنیم، چون احساس پوچی و بی ارزشی باعث آسیب زدن افراد به خود می شود و با توجه به این عنوان خانواده نسبت به درمان افراد و اعضای افسرده خود بهتر اقدام خواهند کرد و این مسئله به کمترین میزان خود می رسد.

نصر یادآور شد: هم اکنون در مراکز جامع سلامت مشاورانی در جهت ارائه خدمات مشاوره ای قرار داده شده است اند تا به بررسی پرسشها و ارائه مشاوران مراجعه کنندگان بپردازند و افرادی که دارای شرایط بحرانی هستند را غربالگری کنند تا از این منظر با مداخله درمانی مناسب از بروز پرسشها در این زمینه جلوگیری کنند.

واژه های کلیدی: سلامت | پزشکی | خودکشی | افسردگی | استان زنجان | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog