با آلمان صدراعظم آلمان بین الملل آلمان

با: آلمان صدراعظم آلمان بین الملل آلمان کلن تظاهرات آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان

گت بلاگز اخبار ورزشی و نتایج مسابقات صدور حکم جلب مالک یکی از باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال

معاون قضایی رییس کل دادگاه های عمومی و انقلاب پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: دستور جلب مالک یکی از کلوب های لیگ برتر بر اساس درخواست خواهان مبنی بر اعمال ماده ۳

صدور حکم جلب مالک یکی از باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال

صدور حکم جلب مالک یکی از کلوب های لیگ برتر فوتبال

عبارات مهم : تاریخ

معاون قضایی رییس کل دادگاه های عمومی و انقلاب پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: دستور جلب مالک یکی از کلوب های لیگ برتر بر اساس درخواست خواهان مبنی بر اعمال ماده ۳ قانون محکومیت های مالی و به علت طولانی شدن اجرای حکم صادر شده است است تا این شخص بازداشت شود و جهت محکومیت های خود و نحوه پرداخت بدهی توضیحاتی را ارائه دهد.

محمدامین وحدانی نیا معاون قضایی رییس کل دادگاه های عمومی و انقلاب پایتخت کشور عزیزمان ایران و سرپرست مجتمع قضایی شهید مدنی در گفت وگو با ایسنا در خصوص حکم جلبی که اخیرا با نام مالک یک کلوب لیگ برتر در اینترنت انتشار یافته هست، اظهار داشت: در سال ۸۱ «ح.ج » در خصوص خرید ۱۰ هزار تن روغن با شرکت نفت پارس اختلافی پیدا می کند و این شرکت در سال ۸۶ ادعای مطالبه ۲ فقره چک نموده و به موجب آن دعوایی در شعبه ۳۰ مجتمع قضایی شهید مدنی طرح شده است است.

معاون قضایی رییس کل دادگاه های عمومی و انقلاب پایتخت کشور عزیزمان ایران عنوان کرد: در تاریخ ۸۹/۱۰/۲۲ رایی علیه «ح.ج» صادر شده است است که البته ایشان در این بین ادعای جعل و خیانت در امانت را در دادسرا مطرح کرده و ظاهرا این ادعا در آنجا به آخر نرسیده هست؛ به همین علت در نهایت دادگاه در این تاریخ رایی صادر کرده و ایشان را به مبلغ ۳۲۰ میلیون تومان محکوم کرده هست. بواسطه این محکومیت با قطعی شدن رای در تاریخ ۹۰/۶/۲۲ اجراییه صادر شده است و این رای مورد نیاز الاجرا شده است است.

وی با بیان این که «تا کنون این رای اجرا نشده و روند اجرای آن به طول انجامیده است» اظهار داشت: هنگامی که آرای حقوقی صادر می شود محکوم له یعنی طلبکار مال معرفی کند. در این فاصله زمانی روند معرفی مال طی شده است است ولی مالی که از ایشان معرفی شده است در ظاهر کفایت بدهی ایشان را نکرده هست. این عنوان به شخص ایشان مربوط است و به باشگاهی که ایشان مالکیت آن را برعهده دارد ارتباطی ندارد و بدهی جنبه شخصی دارد و اجراییه علیه شخص صادر شده است هست. مال توقیف شده است به جهت اینکه توقیف مقدم داشته و طلبکارهای دیگر آن را توقیف کرده اند کفایت بدهی ایشان را نکرده است و این بدهی مشمول تاخیر در پرداخت شده است و در حال حاضر به چیزی حدود ۱میلیاردو ۷۶۰ میلیون تومان زیاد کردن یافته است و به علت اینکه مالی معرفی نشده است قاضی بر اساس قانون اجرای احکام که تابع هیچ جو و فضاسازی اجتماعی نیست، دستور جلب را بر اساس درخواست خواهان مبنی بر اعمال ماده ۳ قانون محکومیت های مالی و به علت طولانی شدن اجرای حکم را در تاریخ ۹۶/۶/۲۷ صادر کرده است تا این شخص بازداشت شود و جهت محکومیت های خود و نحوه پرداخت بدهی توضیحاتی را ارائه دهد.

سرپرست مجتمع قضایی شهید مدنی در آخر افزود: بر اساس آن چه در پرونده مشهود هست، ایشان هنوز درخواست اعسار مطرح نکرده هست. علاوه بر این بازداشت ایشان به معنای رفتن به زندان نیست بلکه دستوری صادر شده است است مبنی بر بازداشت این شخص تا در خصوص محکومیت های خود توضیح دهد. در نتیجه ایشان یک محکوم مالی است و حکم علیه ایشان باید اجرا شود و هیچ ارتباطی به باشگاهی که ایشان مالک آن هستند ندارد و اموال کلوب توقیف نمی شود و نتیجتا یک محکومیت شخصی است و ایشان باید شخصا پاسخگو باشد. بازداشت هم علیه شخص ایشان مطرح شده است است.

صدور حکم جلب مالک یکی از باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال

واژه های کلیدی: تاریخ | معرفی | دادگاه | بازداشت | اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog