با آلمان صدراعظم آلمان بین الملل آلمان

با: آلمان صدراعظم آلمان بین الملل آلمان کلن تظاهرات آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی تکذیبیه دفتر سخنگوی قوه مجریه در خصوص صفحه توئیتر فرزند نوبخت

به گزارش ایسنا، دفتر سخنگوی قوه مجریه صفحه توئیتر منتشره منتسب به فرزند نوبخت راجع به تغییرات کابینه یازدهم را تکذیب کرد و آن را جعلی خواند .

تکذیبیه دفتر سخنگوی قوه مجریه در خصوص صفحه توئیتر فرزند نوبخت

تکذیبیه دفتر سخنگوی قوه مجریه در خصوص صفحه توئیتر فرزند نوبخت

عبارات مهم : فرزند

صفحه توئیتر منتشره منتسب به فرزند نوبخت جعلی است.

به گزارش ایسنا، دفتر سخنگوی قوه مجریه صفحه توئیتر منتشره منتسب به فرزند نوبخت راجع به تغییرات کابینه یازدهم را تکذیب کرد و آن را جعلی خواند .

تکذیبیه دفتر سخنگوی قوه مجریه در خصوص صفحه توئیتر فرزند نوبخت

واژه های کلیدی: فرزند | تکذیبیه | قوه مجریه | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog